Options

Branches
Enter location below...


Tips : Check Our FAQsJewelries

Pawning Your Item
Step 1 : Present Your Item
Pumunta sa pinaka malapit na Tambunting Pawnshop sa inyong lugar at ipakita sa aming Authorized Branch Appraiser ang iyong item para ma-assess ang pawn value ng iyong item.
Step 2 : Fill up Customer Information
Kapag aprubado sa inyo ang aming appraisal, ang iyong item ay ilalagay sa isang secured vault. Sulatan ang customer information sheet at pumirma sa official Pawnticket.
Step 3 : Receive Your Money
Pagkatapos pumirma sa Pawnticket, maaari ng kunin ang iyong pera mula sa aming Branch Personnel. Itago ang Pawnticket at ipakita ulit ito kung sakaling tutubusin mo na ang iyong item.

Redeeming Your Item
Step 1 : Present Your Pawnticket
Kung tutubusin na ang iyong item, ibigay sa aming Authorized Branch Personnel ang iyong official Pawnticket. Kapag nawala ang Pawnticket, maaaring magsubmit ng notarized affidavit of loss at isang government valid ID.
 
Step 2 : Pay the Amount Due at the Counter
Maaari ng ibigay ang pera sa aming Authorized Branch Personnel base sa napagkasunduang capital at interest na nakalagay sa iyong official Pawnticket.
Step 3 : Claim your Item
Kapag na check na ang mga information at settle na ang babayaran, maaari mo ng kunin muli ang iyong item mula sa aming Branch Appraiser.

    Follow & Like Us
Jewelries
 Sangla
 Tubos
 Auction Sales
Gadgets
 Buying
 Selling
 Auction Sales
Money Changer
 Buying
 Selling
Money Transfers
 Palawan
 Western Union
 Transfast
 Globe Gcash
 Smart Money
Insurance
 Fire
 Life/ Health
 Family
Airline Tickets
 Cebu Pacific
 PAL
 Intl Airlines
ATM Withdrawals
 BDO
Mobile Reloading
 Globe
 Smart
 Sun
 Paymaya
Bitcoins
 Abra
Bills Payments
 Electricity
 Water
 Internet
 and more!
Privacy Policy
Tambunting Pawnshop, Makati City, Philippines
All Rights Reserved - © 2019